Хирургия

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus

МБАЛ „Св. Панталеймон – София“ е създадена специално с оглед на оперативното лечение на заболяванията. При извършването на по-големи оперативни интервенции предлагаме болнично лечение, както и амбулаторна грижа за хирургични проблеми, които могат да бъдат решени в амбулаторни условия.

Амбулаторното и стационарно лечение в болница „Св. Панталеймон – София“ включва както пациенти, постъпили по клинични пътеки, така и свободен платен прием.

В отделението по хирургия структурно е обособено звено за амбулаторно и оперативно лечение на ушни, носни и гърлени болести.

Болницата осъществява диагностика и оперативно лечение на заболяванията на ушите, носа и гърлото чрез съвременни ендоскопични и минимално инвазивни методики. Разполагаме със собствена операционна, оборудвана с апаратура и инструментариум за извършване на голям обем от оперативните интервенции в оториноларингологията. Извършва се цялата гама от хирургични намеси на средното ухо, включително слухоподобряващи операции при отосклероза, операции за корекция на затруднено носно дишане, ендоскопски операции на носа и околоносните кухини, операции на мекото небце и тонзилите при хъркане, хирургия на кисти на шията и слюнчени жлези, микро хирургия на ларингса при доброкачествени заболявания, естетична хирургия на външния нос и ушната мида.

Оперативните интервенции се извършват под обща анестезия и са на базата на еднодневен престой в болницата.