Физикална и рехабилитационна медицина

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus

Болница „Св. Панталеймон – София“ предлага висококачествена и модерна физио- и кинезитерапевтична апаратура за възстановяване след болести на централната и периферна нервна система, болести на сърдечно-съдовата система, първични мускулни увреждани и увреждания на опорно-двигателния апарат като слединсултни състояния, болест на Паркинсон, плексити и радикулити, слединфарктни състояния и състояния след сърдечни операции, както и травми, контузии, дископатии.

Високо квалифицирани специалисти провеждат лечебните процедури с модерна и специализирана апаратура в спокойна и професионална обстановка.