Профилактика Мъже

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
Профилактични пакети мъже

Профилактични пакети мъже

 

Пакет контролен преглед – МЪЖЕ под 40год. – 504лв.
Рентген на гръден кош – едностранно
Албумин, серум
ALP/АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА/ Ped,end
АНТИ – HBs
КРЪВНА УРЕЯ, СЕРУМ
Контролен клиничен преглед – вътрешни болести
Контролен клиничен преглед – кардиология
CRP
ЕКГ – МИНИМУМ 12-КАНАЛА/САМО ПРОСЛЕДЯВАНЕ/
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
GGT/G-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА/
ГЛЮКОЗА
HBsAg
КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/- 18параметъра
ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ/HDL
КРЕАТИНИН
КАЛИЙ/К/, СЕРУМ
SGOT/AST/
SGPT/ALT/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА
Триглицериди
TSH
Пълно коремно ултразвуково изследване
Пикочна киселина

 

Пакет контролен преглед – мъже над 40години – 530 лв.
Рентген на гръден кош – едностранно
Албумин, серум
АНТИ – HBs
Контролен клиничен преглед – вътрешни болести
Контролен клиничен преглед – кардиология
Контролен клиничен преглед – урология
CRP
ФЕКАЛЕН ТЕСТ НА ОКУЛТНО КЪРВЕНЕ
ЕКГ – МИНИМУМ 12-КАНАЛА/САМО ПРОСЛЕДЯВАНЕ/
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
GGT/G-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА/
ГЛЮКОЗА
IVF/HBsAg
КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра
ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ/HDL
КРЕАТИНИН
НАТРИЙ
КАЛИЙ/К/, СЕРУМ
PSA, СВОБОДЕН
PSA,ОБЩ
SGOT/AST/
SGPT/ALT/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА
Трансторакална ехокардиография
Триглицериди
TSH
Пълно коремно ултразвуково изследване
Пикочна киселина

 

Пакет подробен контролен преглед – мъже – 675 лв.

Рентген на гръден кош – едностранно
Албумин, серум
ALP/АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА/
АНТИ – HBs
Контролен клиничен преглед – вътрешни болести
Контролен клиничен преглед – кардиология
CRP
ЕКГ – МИНИМУМ 12-КАНАЛА/САМО ПРОСЛЕДЯВАНЕ/
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
GGT/G-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА/
ГЛЮКОЗА
HBsAg
КАЛЦИЙ /Са/, ОБЩ, СЕРУМ
КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра
ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ/HDL
КРЕАТИНИН
КАЛИЙ/К/, СЕРУМ
PSA, СВОБОДЕН
PSA,ОБЩ
SGOT/AST/
SGPT/ALT/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА
Триглицериди
TSH
Пълно коремно ултразвуково изследване
Пикочна киселина
Трансторакална ехокардиография

 

Пакет ВИП Контролен преглед – мъже над 50год. – 945 лв.

AFP /Алфа –Фетопротеин/
Рентген на гръден кош – едностранно
АНТИ – HBs
АНТИ – HCV, ОБЩ
АНТИ – HIV ½+p24 АНТИГЕН
КРЪВНА УРЕЯ АЗОТ/BUN/, СЕРУМ
CA 19-9
CEA /КАРЦИНОЕМБРИОНАЛЕН АНТИГЕН/
Контролен клиничен преглед – кардиология
Контролен клиничен преглед – урология
CRP
ФЕКАЛЕН ТЕСТ ЗА ОКУЛТНО КЪРВЕНЕ
ЕКГ – минимум 12 канална/ само проследяване/
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
GGT/G-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА/
ГЛЮКОЗА
HBsAg
Кръвна картина / хемограма/ – 18параметъра
ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ/HDL
КРЕАТИНИН
Клиничен преглед, контролен
PSA, СВОБОДЕН
PSA, ОБЩ
SGOT/AST/
SGPT/ALT/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА
Трансторакална ехокардиография
Триглицериди
TSH
Пълно коремно ултразвуково изследване
Пикочна киселина
Витамин В12

По желание на пациента могат да бъдат извършени –
Гастроскопия или Колоноскопия – 500лв.