Профилактика Жени

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
Профилактични пакети жени

Профилактични пакети жени

 

Пакет контролен преглед – жени под 40 години – 440 лв.

Рентген на гръден кош – едностранно
Албумин, серум
ALP/АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА
АНТИ – HBs
Контролен клиничен преглед – вътрешни болести
Контролен клиничен преглед – гинекология
ЕКГ – МИНИМУМ 12-КАНАЛА/САМО ПРОСЛЕДЯВАНЕ/
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
GGT/G-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА/
ГЛЮКОЗА
HBsAg
КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра
ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ/HDL
КРЕАТИНИН
НАТРИЙ
КАЛИЙ/К/, СЕРУМ
SGOT/AST/
SGPT/ALT/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА
Цервикална или вагинална цитология, с препарати за намазка/РАР – намазка/
Триглицериди
TSH
Пълно коремно ултразвуково изследване

 

Пакет контролен преглед – жени над 40 години – 585лв.

Рентген на гръден кош – едностранно
Албумин, серум
АНТИ – HBs
Контролен клиничен преглед – вътрешни болести
Контролен клиничен преглед – гинекология
CRP
ФЕКАЛЕН ТЕСТ ЗА ОКУЛТНО КЪРВЕНЕ
ЕКГ – МИНИМУМ 12-КАНАЛА/САМО ПРОСЛЕДЯВАНЕ/
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
GGT/G-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА/
ГЛЮКОЗА
HBsAg
КАЛЦИЙ /Са/, ОБЩ, СЕРУМ
КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра
ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ/HDL
КРЕАТИНИН
КАЛИЙ/К/, СЕРУМ
Цервикална или вагинална цитология, с препарати за намазка/РАР – намазка/
SGOT/AST/
SGPT/ALT/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА
Триглицериди
TSH
Пълно коремно ултразвуково изследване

 

Пакет гинекологичен контролен преглед над 40год. – 440 лв.

Ултразвуково изследване на долната част на корема/таз/
Контролен клиничен преглед – обща хирургия
Контролен клиничен преглед – гинекология
АНТИБИОГРАМА ЗА БАКТЕРИИ – ВАГИНАЛНО ТЕЧЕНИЕ
Цервикална или вагинална цитология, с препарати за намазка /PAP – намазка/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА

 

Пакет гинекологичен контролен преглед под 40год. – 440 лв.

Ултразвуково изследване на долната част на корема/таз/
Контролен клиничен преглед – обща хирургия
Контролен клиничен преглед – гинекология
КРЪВНА КАРТИНА /ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра
АНТИБИОГРАМА ЗА БАКТЕРИИ – ВАГИНАЛНО ТЕЧЕНИЕ
Цервикална или вагинална цитология, с препарати за намазка /PAP – намазка/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА

 

Пакет ВИП контролен преглед – ЖЕНИ над 50год.– 945 лв.
AFP /Алфа –Фетопротеин/
Рентген на гръден кош – едностранно
АНТИ – HBs
АНТИ – HCV, ОБЩ
АНТИ – HIV ½+p24 АНТИГЕН
КРЪВНА УРЕЯ , СЕРУМ
CA 19-9
CA 15-3
CA 125
CEA /КАРЦИНОЕМБРИОНАЛЕН АНТИГЕН/
Контролен клиничен преглед – кардиология
Контролен клиничен преглед – гинекология
CRP
ФЕКАЛЕН ТЕСТ ЗА ОКУЛТНО КЪРВЕНЕ
ЕКГ – минимум 12 канална/ само проследяване/
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
GGT/G-ГЛУТАМИЛ ТРАНСФЕРАЗА/
ГЛЮКОЗА
HBsAg
Кръвна картина / хемограма/- 18параметъра
ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ/HDL
КРЕАТИНИН
Клиничен преглед, контролен
Цервикален или вагинална цитология, с препарати за назмазване/PAP – намазка/
SGOT/AST/
SGPT/ALT/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА
Трансторакална ехокардиография
Триглицериди
TSH
Пълно коремно ултразвуково изследване
Пикочна киселина
Витамин В12
По желание на пациента могат да бъдат извършени –
Гастроскопия или Колоноскопия – 500лв.

 

Пакет подробен контролен преглед – жени – 790 лв.

Рентген на гръден кош – едностранно
Албумин, серум
ALP / АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА/
АНТИ – HBs
Контролен клиничен преглед – вътрешни болести
Контролен клиничен преглед – гинекология
Контролен клиничен преглед – кардиология
CRP
ЕКГ – МИНИМУМ 12-КАНАЛА/САМО ПРОСЛЕДЯВАНЕ/
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
ГЛЮКОЗА
HBsAg
КАЛЦИЙ /Са/, ОБЩ, СЕРУМ
КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра
ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL
ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ
ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ/HDL
КРЕАТИНИН
КАЛИЙ /К/,СЕРУМ
Цервикална или вагинална цитология, с препарати за намазка/PAP – намазка/
SGOT /AST/
SGPT /ALT/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА
Трансторакална ехокардиография
ТРИГЛИЦЕРИДИ
TSH
ПИКОЧНА КИСЕЛИНА
Пълно коремно ултразвуково изследване