Профилактика Деца

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
Профилактични пакети деца

Профилактични пакети деца

Пакет пълен контролен преглед на дете – 420лв.

Рентген на гръден кош – едностранно
АНТИ – HBs
CRP
ЖЕЛЯЗО
ЖЕЛЯЗО-СВЪРЗВАЩ КАПАЦИТЕТ
Изследване за паразити в изпражненията
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
ФЕРИТИН
ГЛЮКОЗА/ЕVE/
HBsAg
КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра
SGOT/AST/
SGPT/ALT/
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА
Пълно ултразвуково изследване на корем
Урея
Контролен клиничен преглед – педиатричен

Пакет контролен преглед дете – 230 лв.

Контролен клиничен преглед – педиатричен
CRP, КОЛИЧЕСТВЕНО
ЖЕЛЯЗО
ЖЕЛЯЗО – СВЪРЗВАЩ КАПАЦИТЕТ
ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ПАРАЗИТИ В ИЗПРАЖНЕНИЯТА
РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/
ФЕРИТИН
КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра
ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА