Пациенти и посетители

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus

Ние разбираме, че постъпването в болница е притеснително и често изпълнено със стрес за пациентите и техните близки. Затова отделяме голямо внимание на средата, в която приемаме пациентите. Екипът ни осигурява уютна и изпълнена с грижа атмосфера за всеки пациент, като сме чувствителни и отговорни към въпросите и проблемите и на  близките на пациента.

Да Ви информираме максимално преди постъпването Ви в болницата е избраният от нас път да Ви помогнем за преодоляване на стреса и напрежението.

Запознайте се на нашата интернет страница с болницата и общия ред на процедурите при болнична или извънболнична помощ. Ще откриете някои от отличителните черти, които превръщат „Св. Панталеймон – София“ в предпочитан избор за лечение в страната, и ще можете да проследите стъпка по стъпка пребиваването в болницата. Ще получите информация за  посетителите, часовете за визитация, често задаваните въпроси и повече.