Обща профилактика

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
Пакети обща профилактика

Пакети обща профилактика

 

Пакет контролен преглед – ОБЩ – 390 лв.

Рентген на гръден кош – едностранно

ALP/АЛКАЛНА ФОСФАТАЗА/

АНТИ – HBs

Контролен клиничен преглед – вътрешни болести

ЕКГ – МИНИМУМ 12-КАНАЛА/САМО ПРОСЛЕДЯВАНЕ/

РУЕ/СЕДИМЕНТАЦИЯ/

ГЛЮКОЗА

HBsAg

КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра

ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL

ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL

ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ

ХОЛЕСТЕРОЛ,ОБЩ/HDL

КРЕАТИНИН

SGOT/AST/

SGPT/ALT/

ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА

Триглицериди

TSH

Пълно коремно ултразвуково изследване

Пикочна киселина

Пакет икономичен контролен преглед – 200лв.

Рентген на гръден кош – едностранно

Контролен клиничен преглед – вътрешни болести

ЕКГ – монимум 12 /само проследяване/

РУЕ /СЕДИМЕНТАЦИЯ/

ГЛЮКОЗА КРЪВНА КАРТИНА/ХЕМОГРАМА/ – 18 параметъра

ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL

ХОЛЕСТЕРОЛ, LDL

ХОЛЕСТЕРОЛ, ОБЩ

ХОЛЕСТЕРОЛ, HDL

КРЕАТИНИН

SGPT/ALT/

ПЪЛЕН АНАЛИЗ НА УРИНА