Образна диагностика

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus

Отделението по образна диагностика в болница „Св. Панталеймон – София“ включва в дейността си всички образно-диагностични дейности и разполага с апаратура за спешна, ултразвукова и рентгенова диагностика.

Болницата предлага ендоскопски, гинекологични и урологични изследвания, акушерска и фетална морфология, както и образна диагностика на коремните органи и щитовидната жлеза.

Основна задача на специалистите – образни диагностици, работещи в отделението по „Образна диагностика” на МБАЛ „Св. Панталеймон – София“’, е да внесат яснота, като обсъдят резултатите от проведеното изследване с пациента, а при нужда да го консултират и насочат към специалист в болницата за по-нататъшно лечение.