Клинична лаборатория

Slider

В клиничната лаборатория се извършват предоперативните изследвания. Всички останали изследвания, характеризиращи състоянието на пациента, се извършват в лицензирани лаборатории, където пациентите се изпращат с направление от лекуващия лекар.