Клинична лаборатория

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus

В клиничната лаборатория се извършват предоперативните изследвания. Всички останали изследвания, характеризиращи състоянието на пациента, се извършват в лицензирани лаборатории, където пациентите се изпращат с направление от лекуващия лекар.