Д-р Маргарита Кюркчиева

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
Kiurkchieva_1

Биография

Д-р Кюркчиева работи в областта на диагностиката, лечебната и интракавитарна брахитерапия, като предпочитани интереси в работата й са диагностиката, профилактиката и лечението на рака на женските гениталии
1977- 1980г. акушер- гинеколог в родилна зала, АГ отделение, в Районна болница гр. Гоце Делчев
1981- 1982г. акушер- гинеколог в XVII поликлиника гр. София

Професионална ангажираност

1982г. досега е акушер- гинеколог, онкогинеколог и началник Консултативно- диагностичен блок към Национална специализирана болница по онкология, гр. София.
Член на Европейската организация за борба с рака.
Член на Балканска организация по рака.
Член на Българската асоциация по онкогинекология.
Понастоящем е член на екипа на MБАЛ ”Св. Панталеймон”.

Образование

1977г. магистър по медицина в Медицинска академия, гр. София
1988г. специалност по акушерство и гинекология
1989г.- следдипломно обучение във ВОНЦ- Москва, Русия
1995г. – специалност по онкология

Публикации

Автор и съавтор в множество научни статии и публикации, експертни доклади
Съавтор в изобретение на лекарствен продукт за лечение на рани