Д-р Лиляна Йорданова

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
Yordanova_1

Биография

Специалист по гастроентерология, бивш главен асистент в Гастроентерологична клиника на ВМИ – гр. Плевен от 1978 до 2000 г. От 2000 г. до 2008 г. – гастроентеролог в ДКЦ XXIII. От 2008 г. – до момента гастроентеролог в MБАЛ ”Св. Панталеймон” АД (сега МБАЛ ”Св. Панталеймон – София” АД) и в ДКЦ XXV гр. София.

Професионална ангажираност

32 г. стаж като гастроентеролог.
Сертификати по: Абдоминална ехография от 1986г. УМБАЛ ”Царица Йоанна”; Доплер абдоминална ехография от 2011г. УМБАЛ ”Царица Йоанна”; Горна и долна ендоскопии – фиброгастроскопии и фиброколоноскопии от 2000г. УМБАЛ ”Александровска”.

Д-р Лиляна Йорданова е член на:

– БЛС
– Дружество по гастроентерология
– Дружество по ехография
– Български гастро-хирургически клуб.

Образование

Медицина 1977г. МУ – Варна
Вътрешни болести 1983г. МУ – София
Гастроентерология и диетика 1985г. УМБАЛ ”Царица Йоанна”

Д-р Лиляна Йорданова е завършила медицина и е специализирала в областта на вътрешни болести, гастроентерология и диетика. Има сертификати по: абдоминална ехография; доплер абдоминална ехография; горна и долна ендоскопии – фиброгастроскопии и фиброколоноскопии.

Публикации

Д-р Лиляна Йорданова има множество пулбикации в специализирани медицински издания.
Д-р Лиляна Йорданова редовно участва в международни конгреси и конференции по гастроентерология.