Д-р Ирина Павлова

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
pavlova_1

Биография

Д-р Ирина Рашкова Павлова е анестезиолог.

Професионална ангажираност

– 02.12.2012 – 27.03.2013 год. – прокурист и управител на ”МБАЛ-Пирдоп” ЕООД;
– 1996 – 23.07.2013 г. – ОАИЛ – V МБАЛ ЕАД – ординатор;
– 03.2009 г. – 05.2009 г. – ИД Началник V МБАЛ – ЕАД;
– 12.2008 г. – 23.07.2013 г. – съвместителство в ”МБАЛ-Пирдоп” ЕООД и ”МБАЛ-Пирдоп” ЕАД като анестезиолог;
– 1995 – 1996г. – Общинска болница, гр. Пирдоп, ординатор, анестезия и интензивно лечение;
– 1993 – 1995 г. – ОАИЛ V МБАЛ, реанимационна сестра, извършване на медико-диагностични и терапевтични манипулации и обгрижване на болни в интензивно отделение;
– 1991 – 1992 г. – МБАЛСМ ”Пирогов”, София – санитар в централна реанимация, където полага грижи за болни в интензивно отделение;

Образование

– 2010 – 2012 г. – Медицински университет – София, завършва магистратура ”Обществено здраве и здравен мениджмънт”;
– 2009 – 2011 г. – Завършен следдипломен квалификационен курс към Европейската Асоциация на анестезиолозите / С Е Е А /;
– 1999 – 2005 г. – Медицински Университет, гр. София, Специализация ”Анестезиология и интензивно лечение”;
– 1989 – 1996 г. – Медицински Университет, гр. София, Студент Обща медицина, Магистър;

Д-р Ирина Рашкова Павлова членува в:

Член на Училищно настоятелство при 29-то СОУ ”К. Шапкарев” – гр.София;