Д-р Георги Михайлов

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
mihailov_2

Биография:

Професионална ангажираност:

-от 2013 г. работи в МБАЛ „Св. Панталеймон”

Образование:

Медицински университет Пловдив
Медицински университет София – специалност Анестезиология и интензивно лечение
Следдипломна квалификация:
Преминава курс и придобива сертификат по F.E.E.A