Д-р Георги Михайлов

Slider
mihailov_2

Биография:

Професионална ангажираност:

-от 2013 г. работи в МБАЛ „Св. Панталеймон”

Образование:

Медицински университет Пловдив
Медицински университет София – специалност Анестезиология и интензивно лечение
Следдипломна квалификация:
Преминава курс и придобива сертификат по F.E.E.A