Доц. д-р Таньо Сечанов

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
ендокринолог, изпълнителен директор

Биография

Професионалният интерес на доц. д- р Таньо Сечанов е насочен към проблемите на туморните заболявания на ендокринните жлези (щитовидна, паращитовидна, надбъбречни).
През 1989г. защитава дисертационен труд на тема ”Хирургично лечение на карцином на щитовидната жлеза”, а през 1994г. е избран за доцент към клиника по ендокринна хирургия.

Професионална ангажираност

1979г. работи в хирургично отделение на районна болница гр. Своге
1981г. до днес работи в Клиника по ендокринология и хирургия на СБАЛЕНГ
Понастоящем е член на екипа на MБАЛ ”Св. Панталеймон”
2004г.- 2017г. Началник клиника по ендокринна хирургия към Университетска болница по ендокринология.

Доц. д- р Сечанов е член на:

– Научните медицински дружества в България;
– Дружеството по хирургия;
– Дружеството по ендокринология;
– Българската секция на интернационалната асоциация на хирурзите със седалище в САЩ;
– Европейската асоциация на ендокринните хирурзи

Образование:

1973- 1979г.- магистър по медицина Медицинска академия- гр. София
1989г. защитава дисертационен труд на тема ”Хирургично лечение на карцином на щитовидната жлеза”
1994г. – доцент към клиника по ендокринна хирургия

Публикации

Доц. д-р Таньо Сечанов има над 64 публикации в български и чуждестранни списания и повече от 120 участия в наши и международни конкурси