Доц. Д-р Румяна Маркова, дм

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus
markova_1

Биография

Доц. Д-р Румяна Маркова е специалист по клинична имунология, с над 40 годишен стаж. Професионалните й интереси са в областта на инфекциозната имунология, в частност Туберкулоза и HIV. Пионер е и има богат опит в приложението на IFN-gamma базираните (IGRA) тестове в имунодиагностиката на туберкулозната инфекция, които въвежда за първи път в Европа и България през 1999 г.
В MБАЛ ”Св. Панталеймон” доц. Д-р Румяна Кирилова Маркова извършва изследване за туберколоза T-SPOT.TB

Професионална ангажираност:

1973 – 1982: Национален Център по Онкология, Отдел Имунология и вирусология
1982 – 1996: Военно-Медицинска Академия, Център по Клинична имунология, Началник Лаб. „Имунорегулация и тъканно типизиране”
1996 – 1997: НЦЗПБ, Отдел „Вирусология”, ИД Началник Централна лаборатория по СПИН
1998 – 2012: НЦЗПБ, Отдел Имунология и Алергология, Началник Лаборатория „Медиатори на възпалението и имунитета”
2012 – 2013: МДЛ Мед Диа
2013 – до момента: MБАЛ ”Св. Панталеймон”

Образование

Образование:
Клинична имунология
Имунопатология и алергология
Други специалности: Имунология

Специализации, участия

1975: MCR, Clinical Research Center, Dept.Cell Pathology, Harrow, Middlesex, UK.
1976: Chester Beaty Res. Inst., Dept. Immunology, London, UK
1981 – 1982: IRSC, Lab. d’immunochemie, Villejuif, Paris, France
1986: Gamalea Institute, Dept. Immunology of Infectious Diseases, Lab. Tularemia, Moscow, Russia
1995: WHO Course “Immunology, Vaccinology & Biotechnology, Geneva/Lausanne, Switzerland
1999: IUIS Training and Certification Course in Clinical Immunology, Washington, USA
2000: Теоретичен и практически курс за работа с Roche-HIV-PCR, Февруари, Прага, Чехия
2001: EFIS-CIG Educational Session on IL-10 from molecular structure to therapeutics, Stockholm, Sweeden
2004 – Лектор в ”UNESCO-ROSTE advance corse: Environment and Immunology: from allergic to infectious diseases in Eastern Europe”, Roma 22-26 Settembre 2004
2005 – Лектор в 4th Session of Indo-Bulgarian Joint S&T Committee, New Delhi, September 2005
2005 – Участник в School course on TB infection, организиран от European Respiratory Society, Bucharest, Romania, October 2005
2006 – Лектор в “A Transfer Bio-Technology Company Mission in Diagnostics and Vaccine for Infectious Diseases”, Sofia, 15-16 November, 2006
2008 – Лектор в Advanced course on vaccine immunology BulBio-NCIPD ltd. – NCIPD – University of Rome ”Tor Vergata” February 25-27, 2008

Доц. Д-р Румяна Кирилова Маркова, дм членува в:

• Член на Съюза на учените в България (СУБ)
• Член и Председател на Секция Имунология към СУБ
• Член на Балканската Асоциация на имунологичните дружества (BAIS)
• Член на Европейската Федерация на имунологичните дружества (EFIS)
• Член на Международния Съюз на имунологичните дружества (IUIS)
• Член на Европейското Дружество по Респираторна медицина (ERS)
• Член и експерт към Европейския консорциум по туберкулоза (TBNET)
• Член на Международното Дружество по СПИН (IAS)
• Член на Български лекарски съюз
• Екперт към Постоянна Комисия по Здравеопазване и Спорт на НАОА

Публикации:

90 публикации в национални и чуждестранни специализирани научни списания в областта на туморната и инфекциозната имунология, ин витро имунодиагностиката на туберкулозната инфекция, полибактериалните имуностимулатори.
Над 100 научни съобщения пред национални и международни форуми.