Гинекология

Slider

Екипът на ‘Св. Панталеймон – София по гинекология е специализиран в ранната диагностика, профилактика и амбулаторно лечение на гинекологичните заболявания при жените от всички възрасти.

От особено значение е навременното откриване и лечение на онкологичните заболявания в тази сфера и вземането на своевременни адекватни мерки.