Вътрешни болести

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus

Човешкият организъм е едно неделимо цяло и всички органи и системи функционират в непрекъснато взаимодействие. Въпреки че наименованието „вътрешни болести“ създава впечатлението, че лекарите интернисти лекуват само „вътрешни“ болести, това е далеч от истината.

Работейки в сферата на медицината, занимаваща се с диагностицирането и нехирургичното лечение на болести във вътрешните органи, лекарите интернисти в MБАЛ „Св. Панталеймон – София“ извършват обстоен преглед на пациента и следят цялостното му състояние, като при необходимост извършват допълнителни изследвания, за да диагностицират точно и лекуват заболяването.