Анестезиология и реанимация

bg11 - copy
bg33
btg44
bg55
bg66
bg88
bg77
bg11_coronavirus

Повечето хора разсъждават за анестезиолога като за човека зад маската, който им помага да заспят преди операцията и да се събудят след нея. Малцина осъзнават, че освен да осигури комфорта на пациента по време на операция, основна роля на анестезиолога е да взема квалифицирани решения в операционната зала, като помага да се защитят и регулират жизненоважните функции на тялото, засегнати от операцията. Анестезиологът е и специалистът, който ще диагностицира и лекува всеки проблем, който би възникнал при операцията или в периода на възстановяване.

Екипът от висококвалифицирани лекари – анестезиолози на болница „Св. Панталеймон – София“’ извършва прецизна и компетентна оценка на цялостното състояние на всеки пациент преди хирургичната интервенция и следи за финия баланс на жизнените функции и реакцията на пациентите по време на операцията, както и по-късно – в реанимацията.

МБАЛ „Св. Панталеймон – София“’ предлага висококвалифицирана консултативна помощ, интензивно лечение и реанимация. Болницата дава възможност да се извършват и ефективни еднодневни хирургични интервенции при амбулаторни условия, като се използват съвременни и висококачествени консумативи и медикаменти.